Prawo Cywilne

Profesjonalne doradztwo
z zakresu prawa cywilnego,
w tym z prawa spadkowego.

Sporządzanie pism procesowych, pozwów, zażaleń, wniosków, umów cywilnoprawnych.

Opiniowanie umów, pism procesowych oraz wybranych zagadnień prawnych.
            Prawo Rodzinne

Profesjonalne doradztwo z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego.

Sporządzanie pism procesowych, pozwów o alimenty, unieważnienia uznania dziecka, ustalenie
lub zaprzeczenie macierzyństwa
oraz ojcostwa.

Opiniowanie pism procesowych oraz wybranych zagadnień prawnych.
            Prawo Pracy

Profesjonalne doradztwo z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Sporządzanie pism procesowych, pozwów, zażaleń, wniosków, odwołań do ZUS i KRUS.

Opiniowanie decyzji ZUS i KRUS oraz wybranych zagadnień prawnych
         Prawo Finansowe

Profesjonalne doradztwo z zakresu prawa finansowego, w tym bankowego, oraz podatkowego.

Sporządzanie pism procesowych, zażaleń, wniosków, odwołań od decyzji organów finansowych.

Opiniowanie umów, pism procesowych oraz wybranych zagadnień prawnych.
            Prawo Gospodarcze

Profesjonalne doradztwo z zakresu prawa gospodarczego
w tym prawa spółek handlowych.

Sporządzanie pism procesowych, pozwów, zażaleń, wniosków, umów gospodarczych.

Opiniowanie umów, pism procesowych oraz wybranych zagadnień prawnych.
     Prawo Administracyjne

Profesjonalne doradztwo z zakresu prawa administracyjnego.

Sporządzanie pism procesowych, pozwów, zażaleń, wniosków, odwołań od decyzji organów administracji samorządowej
i państwowej.

Opiniowanie pism, odwołań oraz wybranych zagadnień prawnych.
Prawo Nieruchomości
Profesjonalne doradztwo z zakresu prawa spółdzielczego, prawa lokatorów oraz prawa budowlanego.
Sporządzanie pism procesowych, zażaleń, wniosków,
odwołań od decyzji spółdzielni mieszkaniowych
oraz organów administracji publicznej.
Opiniowanie pism oraz wybranych zagadnień prawnych.
Copyright © 2009-2010 by EuroWebDesing modyfikacja by paulanet.pl.  ·  All Rights reserved
CRIMEN CONTRAHITUR SI
ET VOLUNTAS NOCENDI INTERCEDET


- przestępstwo popełnia się, gdy występuje zamiar wyrządzenia szkody