Poniżej w pliku PDF znajduje się regulamin kożystania z "Porad Prawnych On-line" przed skozystaniem z naszych usług prosimy o zapoznanie się z jego treścią. Jest to niezdędne abysmy mogli uniknąć nieporozumień podczas współpracy.

Poniższy regulamin reguluje wszystkie aspekty przebiegu udzielania porad on-line.
Jednocześnie zaznaczamy, iż skożystanie z usług on-line jest jednocześnie akceptacją regulaminu tychże usług.
REGULAMIN  w PDF
Copyright © 2009 by EuroWebDesing.  ·  All Rights reserved
COGITATIONIS POENAM NEMO PATITUR

- nikt nie ponosi odpowiedzialności za swoje myśli